Reglementen Tienkamp zaterdag

* Zaterdag moeten de teamcaptain zijn team om 19.30 uur aanmelden bij de wedstrijdleiding in de tent op het veld bij VV Riethoven.
* Een team bestaat uit 8 personen. Per spelronde bepaalt elk team vooraf wie bij welke spelronde meedoet.
* Minimale leeftijd voor deelname is 12 jaar (je moet de basisschool verlaten hebben!)
* Elk team moet herkenbare kleding dragen zodat meteen duidelijk is dat zij meedoen aan de quizavond, het liefst in de sfeer van het thema van 2019: Back to the Zero’s. Voor de groep met de meest toepasselijke kleding is er een Thema-beker te winnen.
* Alle teams spelen gedurende de hele avond mee.
* Per spel zijn punten te behalen; deze worden gecumuleerd om zodoende de winnaar van de quizavond te kunnen bepalen. Bij gelijkspel spelen de captains van de betreffende teams de beslissingsronde om de winnaar van de quizavond te bepalen. De behaalde punten op de quizavond gaan over naar de zondag en tellen daar mee als 2 spellen.
* Het gebruik van GSM’s of andere communicatiemiddelen is verboden.
* Deelnemende teams die minderjarig zijn MOETEN een coach hebben die 18 jaar of ouder is.
* Het gebruik van alcohol door personen jonger dan 18 jaar is niet toegestaan. De verantwoording hiervoor ligt bij de captain!!!
* We behandelen elkaar met respect, zowel op zaterdagavond als op zondag.
* Roken in de tent is niet toegestaan, dit mag in de buitenlucht.
* De uitspraken van de jury zijn bindend en staan niet ter discussie.
* De joker, welke gemaakt is in de sfeer van het thema, mag niet worden ingezet op zaterdag.

voor een sportief weekend